Geplande stakingen bij de SNCF

In het voorjaar van 2018 en in de winter van 2020 waren er in heel Frankrijk stakingen aangekondigd op het spoor. Mochten er in de toekomst opnieuw stakingen worden gepland, dan is hier informatie te vinden: https://nl.oui.sncf/nl/trein/staking

 

Editie 2019 en eerder

Blz. 130, traject 17 (tussen Km 41.9 en 46.3): In de zomer van 2021 melden enkele fietsers dat langs de hoofdroute tussen Sangatte en Calais veel vluchtelingen bivakkeren. Zij hopen hier een manier te vinden om in Engeland te komen. Wie hier niet mee geconfronteerd wil worden, kan het beschreven asfaltalternatief via Bléroit-Plage nemen.

 

Correcties voor editie 2017

Blz. 122, traject 15, Alternatief via veld- en grindpaden: Een fietser heeft gemeld dat hij hier om een diepe kloof door een bietenveld heeft moeten rijden, onder prikkeldraad door en drie keer de bepakking van zijn fiets heeft moeten halen. Blijkbaar was de situatie hier zodanig veranderd dat je beter de iets langere geasfalteerde hoofdroute kunt volgen. 
Later zijn andere fietsers er nog eens gaan kijken en zij oordeelden anders: "Het bovenstaande klopt niet. Wij hebben de alternatieve route gevolgd en buiten dat de gravel slecht was, maar die is dikwijls slecht, was het een prachtig stuk natuur zonder hindernissen. Onze eerste keuze was de grote baan, maar toen wij daar aankwamen zagen we rechts een echt wandelpad en een gravelpad (uw route). Op het gravelpad stonden bordjes van een fietsroute, dus wij hebben toen het gravelpad genomen en ik denk dat de vorige fietser het wandelpad heeft genomen."
(Zij fietsten de Kanaalroute in de omgekeerde richting, dus vanuit België naar Normandië. Wie de route in de beschreven richting volgt, zal alleen een grindpad aantreffen.)
In de nieuwere editie* is dit alternatief via veldpaden niet meer opgenomen. Daarom is hieronder een oudere versie van bladzij 122 afgebeeld, waar het alternatief nog wel wordt vermeld. Graag verneem ik van andere fietsers hoe zij deze veldpaden hebben ervaren.

* In de editie van 2019 zijn we vergeten om in het colofon '2017' te veranderen in '2019'. Daarom zijn er nu twee versies van editie 2017. Afgezien van pagina 122 zijn er vrijwel geen verschillen.

Blz. 124, traject 16, km 17.3 tweede regel: 'Na 175 m Kr Vrw rechtuit en blijf deze weg volgen.' 
Een fietser merkt hierbij op: 'Na paar km splitsing. Twijfel. Hier  links aanhouden.'
Dit illustreert hoe verschillend mensen een situatie kunnen ervaren, want in mijn optiek is hier geen splitsing maar een zijweg naar rechts, dus gaat de route hier rechtuit. Zie Google streetview hieronder (helaas met gele strepen, die er in werkelijkheid niet zijn).

 

Blz. 129, traject 17, km 15.8. Een fietser merkt hierbij op: 'grindweg/keien omhoog; erg slecht; niet te fietsen'.
Op 5 cm brede banden was deze grindweg enkele jaren terug nog redelijk goed befietsbaar. Ik ben benieuwd hoe andere fietsers dit ervaren. De drukke weg langs de kust vond ik hier geen aantrekkelijk alternatief, maar met de aanleg van nieuwe fietspaden voor de bewegwijzerde EuroVelo 4 zal dat gaan veranderen.


Blz. 133, traject 17, km 78.4: de oude brug is verdwenen. Ga hier rechtsaf en na 100 m linksaf. Na 525 m weer linksaf, brug over en direct hierna op een kruising linksaf. Na 525 m bereik je de rotonde op de 4e regel van deze pagina, waar je rechtsaf de binnenstad inrijdt.


Blz. 142, Alternatief via Le Havre
: aan de noordkant van de brug over de Seine (Pont de Normandie) is de situatie voor fietsers veranderd. Je moet hier nu via een tunnel onder de weg door. Je komt dan aan de andere kant van de snelweg uit en volgt daar het fietspad. Bij het tolstation is een lift waar 2 fietsen in kunnen om naar beneden te gaan. Volg hierna het fietspad om het parkeerterrein heen en blijf dit volgen aan de linkerzijde van de weg tot Km 9.0.

Als iemand van deze nieuwe situatie een gps-track van de gefietste route heeft, ontvang ik deze graag.


Correcties voor editie 2016

Blz. 42, rechterkolom, 2e alinea:

[...] Wie liever door het stillere polderland blijft fietsen, kan vanaf knooppunt 1 in Adinkerke via knooppunt 84, 9 en 68 naar Veurne fietsen en dan de bordjes van de Noordzeeroute (ook LF1) volgen.[...]


Blz. 128, kader 'Rondje via de citadel van Boulogne'
: bij Km 2.7 is in de navigatietekst een straatnaam weggevallen (de letters hebben dezelfde kleur gekregen als de achtergrond). Tussen de haakjes moet staan: Rue des Réligieuses Anglaises.

 

Blz. 42, Alternatief via Le Havre
De route  door het havengebied van Le Havre kan op werkdagen erg druk zijn met vrachtverkeer. De gedeeltes waar een fietspad ontbreekt, zijn dan gevaarlijk om te fietsen. Op zon- en feestdagen is het hier veel rustiger.
Ook bij harde wind en dreigend onweer is de route over de Pont de Normandie af te raden.

 

Blz. 118, onderschrift foto
In het fotobijschrift is abusievelijk 'Manoir d'Ango bij Varengeville-sur-Mer' vermeld. Dit moet zijn: Kasteel van Tous-les-Mesnils.


Blz. 154, linkerkolom
In West-Vlaanderen zijn de nummers van fietsknooppunten in 2016 volledig veranderd, waardoor de routebeschrijvingen op blz. 154 niet meer klopt. Volgens de nieuwe nummering wordt de tekst als volgt:

Vanaf De Panne terug naar huis
De in deze gids beschreven route eindigt bij De Panne in het uiterste
westen van België. Hiervandaan kan via het netwerk van fietsknoop-
­punten (www.fietsnet.be) naar alle delen van België en Nederland wor-
­den gefietst. Knooppunt 1 ligt 400 m voor het eindpunt in Adinkerke,
op de kruising van Dorpsstraat en Stationsstraat. Van hier is het nog 94
km naar het station van Vlissingen over een relatief korte en autoluwe
route via de volgende knooppunten: 1, 84, 9, 68, 86, 6, 98, 7, 8, 70, 61, 12,
2, 19, 84, 83, 58, 94, 60, 29, 66, 47, 40, 30, 21, 65, 36, 4, 27, 23, 50, 10, 34,
92, 22, 17, 47, 74, 24, 57, 54, 94, 98, 96, 97, 95, 36, 44, 41, 12, 11, 81, 82,
83, 14, 20, 7.