Geplande stakingen bij de SNCF

In het voorjaar van 2018 waren er in heel Frankrijk stakingen aangekondigd op het spoor. Mochten er in de toekomst opnieuw stakingen worden gepland, dan is hier informatie te vinden: https://nl.oui.sncf/nl/trein/staking

 

Correcties voor editie 2017

Blz. 122, traject 15, Alternatief via veld- en grindpaden: Een fietser heeft gemeld dat hij hier om een diepe kloof door een bietenveld heeft moeten rijden, onder prikkeldraad door en drie keer de bepakking van zijn fiets heeft moeten halen. Blijkbaar is de situatie hier nu zodanig veranderd dat je beter de iets langere geasfalteerde hoofdroute kunt volgen.

Blz. 133, traject 17, km 78.4: de oude brug is verdwenen. Ga hier rechtsaf en na 100 m linksaf. Na 525 m weer linksaf, brug over en direct hierna op een kruising linksaf. Na 525 m bereik je de rotonde op de 4e regel van deze pagina, waar je rechtsaf de binnenstad inrijdt.

Blz. 142, Alternatief via Le Havre: aan de noordkant van de brug over de Seine (Pont de Normandie) is de situatie voor fietsers veranderd. Je moet hier nu via een tunnel onder de weg door. Je komt dan aan de andere kant van de snelweg uit en volgt daar het fietspad. Bij het tolstation is een lift waar 2 fietsen in kunnen om naar beneden te gaan. Volg hierna het fietspad om het parkeerterrein heen en blijf dit volgen aan de linkerzijde van de weg tot Km 9.0.

Als iemand van deze nieuwe situatie een gps-track van de gefietste route heeft, ontvang ik deze graag.


Correcties voor editie 2016

Blz. 42, rechterkolom, 2e alinea:

[...] Wie liever door het stillere polderland blijft fietsen, kan vanaf knooppunt 1 in Adinkerke via knooppunt 84, 9 en 68 naar Veurne fietsen en dan de bordjes van de Noordzeeroute (ook LF1) volgen.[...]


Blz. 128, kader 'Rondje via de citadel van Boulogne'
: bij Km 2.7 is in de navigatietekst een straatnaam weggevallen (de letters hebben dezelfde kleur gekregen als de achtergrond). Tussen de haakjes moet staan: Rue des Réligieuses Anglaises.

 

Blz. 42, Alternatief via Le Havre
De route  door het havengebied van Le Havre kan op werkdagen erg druk zijn met vrachtverkeer. De gedeeltes waar een fietspad ontbreekt, zijn dan gevaarlijk om te fietsen. Op zon- en feestdagen is het hier veel rustiger.
Ook bij harde wind en dreigend onweer is de route over de Pont de Normandie af te raden.

 

Blz. 118, onderschrift foto
In het fotobijschrift is abusievelijk 'Manoir d'Ango bij Varengeville-sur-Mer' vermeld. Dit moet zijn: Kasteel van Tous-les-Mesnils.


Blz. 154, linkerkolom
In West-Vlaanderen zijn de nummers van fietsknooppunten in 2016 volledig veranderd, waardoor de routebeschrijvingen op blz. 154 niet meer klopt. Volgens de nieuwe nummering wordt de tekst als volgt:

Vanaf De Panne terug naar huis
De in deze gids beschreven route eindigt bij De Panne in het uiterste
westen van België. Hiervandaan kan via het netwerk van fietsknoop-
­punten (www.fietsnet.be) naar alle delen van België en Nederland wor-
­den gefietst. Knooppunt 1 ligt 400 m voor het eindpunt in Adinkerke,
op de kruising van Dorpsstraat en Stationsstraat. Van hier is het nog 94
km naar het station van Vlissingen over een relatief korte en autoluwe
route via de volgende knooppunten: 1, 84, 9, 68, 86, 6, 98, 7, 8, 70, 61, 12,
2, 19, 84, 83, 58, 94, 60, 29, 66, 47, 40, 30, 21, 65, 36, 4, 27, 23, 50, 10, 34,
92, 22, 17, 47, 74, 24, 57, 54, 94, 98, 96, 97, 95, 36, 44, 41, 12, 11, 81, 82,
83, 14, 20, 7.